مدیریت ریسک چیست ؟

شاخص-مقاله-مدیریت-ریسک

فهرست

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک شامل بخش هایی مثل : شناسایی  ، تجزیه و تحلیل پاسخ به عوامل خطرناکی است که قسمتی از کسب و کار را تشکیل می دهد . مدیریت ریسک موثر برای کنترل کردن نتایج آینده و پیشگیری کردن است ، پس مدیریت ریسک از خطرات زیاد جلوگیری می کند وآن را کاهش می دهد .

ساختار های مدیریت ریسک :

ساختار های مدیریت ریسک طوری طراحی شده اند که قبل از رخ دادن اتفاقی ریسک های موجود را انجام دهند . ساختار مدیریت ریسک باید چنان خوب باشد که عدم رخ دادن قطعیت هارا محاسبه کند و تاثیر گذاشتن آن را بر روی معاملات پیش بینی کند . پس باید پذیرش ریسک و یا رد کردن ریسک را انتخاب کند .

اگر یک کسب و کار ، مدیریت ریسک را به عنوان یک روند همیشگی در نظر گرفته و به صورت منظم و همیشگی ریسک ها را شناسایی و حل کند ، ساختار های مدیریتی می توانند با حمایت کردن از دیگر سیستم ها ریسک را کاهش دهند . این برنامه ها شامل : برنامه ریزی  ، سازماندهی  ، کنترل کردن هزینه ها و بودجه بندی می باشد  .

مدیریت ریسک عملی می باشد که توانایی تشخیص دادن و استفاده بیشتر از نتیجه مثبت  و فرصت ایجاد شده توسط ریسک را دارد . ریسک ممکن اس در برخی اوقات با نتایج منفی همراه باشد ولی هدف اصلی از مدیریت ریسک تشخیص دادن فرصت ها برای سرمایه گذاری بر روی انرژی مخفی می باشد . ممکن است معنی دیگر انتخاب  ریسک کمتر و یا به معنی درک کردن این موضوع باشد که برخی اوقات ریسک برای دست پیدا کردن به عملکردهای بهتر ضروری و مهم میباشد .

مدیریت-ریسک-رمزگشا

استاندارد مدیریت ریسک

برخی از استانداردهای Risk Management حضور دار د که برای ترکیب بهترین روش ها و کمک کردن به ساده ساختن و بهبود محقق های مدیریت ریس برای کسب و کار ساخته و طراحی می شود  . از دیگر عوامل برای استاندارد شدن چارچوب مدیریت این است که دقت و بررسی را بالا برد  و سازمان ها باید با توجه به سیستم مدیریت ریسک خود با آن مواجه شوند .

مدیریت ریسک به چند بخش تقسیم می شود :

1: اهداف ریسک

2: شناسایی کردن ریسک

3: انجام ارزیابی ریسک

4: پاسخ دادن به ریسک

5: نظارت بر روی ریسک

اهداف ریسک

Risk Management با مشخص کردن اهداف واضح و مطمئن  از اینکه این هدف با استراتژی های کسب و کار متفاوت است شروع می شود  .

متمرکز شدن بر روی مدیریت ریسک می تواند به کسب وکار ها کمک کند تا هدف های خود را بتوانید با اعلام کردن یک گزارش خوب و مناسب ، اهداف و ارزش شرکت را با آن در یک راستا قرار دهید .

شناسایی کردن یک ریسک

ریسک این توانایی را دارد که شمارا برای رساندن به اهداف خود متوقف کند که باعث نگران های بیشتر و خطرات زیاد است . در هر حال باید تمامی ریسک ها به صورت واضح و دقیق ثبت و شناسایی شود .

انجام ارزیابی ریسک

بعد از به ثبت رسیدن ریسک ها  ، باید برای مشخص شدن شدت ریسک و درجه ی ریسک مورد ارزیابی قرار بگیرند .انجام دادن این کار برای درک کردن ریسکی که قرار است بر اهداف کسب و کار شما تاثیر بگذارد و همچنین احتمال رخ دادن ریسک در چه زمینه ای بیشتر انجام میشود ، را مورد بررسی قرار می دهد .

پیش بینی کردن برخی از اتفاقات مثل اتفاقات طبیعی و رخ دادن اتفاقات سیاسی بسیار سخت می باشد ، ولی نباید این حقیقت را بپوشاند که ارزیابی کردن ریسک باید در همه ی بخش ها مورد بررسی قرار گیرد .

پاسخ دادن به ریسک :

به این بخش معالجه ریسک هم گفته می شود ، یک سری عناوین برای پاسخ دادن به ریسک وجود دارد که شامل موارد زیر می­ باشد :

  • دوری
  • حفظ پذیرش
  • اشتراک گذاری

مسئولیت انجام دادن این کار با مدیر است تا تصمیم بگیرید که کدام ریسک الویت  بالاتری دارد که برای پاسخ دادن به این ریسک یک استراتژی خوب و مناسب مشخص کند .

مدیریت-ریسک--تعادل

نظارت بر روی ریسک

آخرین مرحله نظارت ریسک است که بیانگر ماهیت مدیریت ریسک می باشد که همیشه باید بر روی ریسک ها نظارت داشته باشد . محتواهای سازمان ها همیشه درحال تغغیر است پس خیلی طبیعی است بر روی ریسک ها به صورت دائم و همیشگی نظارت وجود داشته باشد تا مطمئن شد که همه چیز تحت کنترل می باشد و آن سازمان و نهاد مطمئن شود که مهم بودن هر ریسک ثابت شود .

دوری کردن از ریسک

این عمل بر روی یک برنامه ریزی دقیق متمرکز می شود تا بتواند ریسک ها را به طور کامل یا حدالامکان از کار حذف کند . این عملکرد تصور می کند که یک ریسک می تواند از روند کاری خارج شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری کند .

حداقل ریسک

موقعی که یک عامل ریسک را نمی توان به طور دائم حذف کرد ، سازمان سعی می­­کند با یک روش اثرات ریسک را تا حد امکان کاهش دهد .

اشتراک گذاری ریسک

اشتراک گذاری ریسک حاوی تقسیم کردن آسیب یک ریسک است تا بخش های مختلف یک سازمان بتوانند با همکاری جمعی برای بهبود وضعیت تلاش کنند  .

حفظ کردن ریسک

این عملکرد محاسبه مقدار خسارت وارده ریسک را انجام می دهد  .  این بدین منظور است که شرکت برای جلوگیری و مقابله کردن با خسارت های احتمالی برنامه ریزی های دقیق و محاسبه گری داشته باشد  .

 بهره وری مدیریت ریسک

شما می توانید بهره وری خود را مشخص کنید . بهره وری همیشه در کنار روند بوده است . مدیریت ریسک به شما این امکان را می دهد تا روند خود را ملاحظه کنید و روش هایی برای بهبود یافتن روند اجرا کنید .

کاهش هزینه توسط مدیریت ریسک

به معنی پیدا کردن یک بیمه نامه جدید برای شما می ­باشد  . اجرایی شدن یک سیستم به شما در صرفه جویی هزینه ها کمک می کند و شما با ضررهای کمتری مواجه می شوید . کمتر رخ دادن ضرر طبیعتا شما را با سود بیشتری مواجه می کند و افرادی که سیستم های مدیریت ریسک را تدوین می کنند هم بهره مند می شوند  .

ایجاد سازی یرنامه مدیریت ریسک

مشاوره

آگاهی داشتن بر روی ریسک بخش ضروری مدیریت ریسک می باشد . مدیران باید یک برنامه برای ارتباط و انتقال کار ها و سیاست های ریسک شرکت بین کارکنان بسازد و یا طراحی کند .

ایجاد سازی زمینه

این مرحله لازم به تعریف کردن ریسک پذیری می باشد که مختص به شرکت می باشد . یعنی مقدار ریسک می تواند با ریسک پذیری تفاوت داشته باشد  . هدف کسب و کار ، فرهنگ و قوانین شرکت ، محیط سیاسی و غیره را باید درنظر گرفت  .

شناسایی کردن ریسک

در این قسمت باید بخش های مختلف ریسک را تعریف کرد که این ریسک ها می تواند تاثیر منفی یا مثبتی بر معاملات بگذارد و باید گزارش روزانه از ریسک ثبت شود  .

مدیریت-ریسک--نمودار

تحلیل کردن ریسک

تاثیرگذاری ریسک بر طبقه بندی ها تحلیل و بررسی می شود .ساخت نقشه حرارتی در این مرحله می تواند تاثیرگذار باشد چون می تواند ماهیت و تاثیر ریسک های شرکت را به نمایش بگذارد  .

ارزیابی کردن ریسک : شرکت ها نحوه برخورد به ریسک ها را مشخص می کند . بررسی نکنیکو روش ارزیابی ریسک را باهم بررسی می کنیم :

دوری از ریسک : شرکت ها به دنبال حذف ریسک های تاثیر گذار می باشند  .

حداقل ریسک : محدود کردن و یا بهینه کردن ریسک ها

اشتراک گذاری ریسک : شرکت با شخص سوم مانند بیمه گر قرارداد می بندد تا تمامی خسارت هایی که ممکن است بعد از هر ریسک را رخ بدهد ، بپردازد .

پذیرش کردن ریسک : ریسک در حاشیه های ریسک پذیری شرکت ها قرار می گیرد و مدیران باید این ریسک را قبول کنند .

جلوگیری از خطرات : باید بر روی کار ها نظارت رخ دهد و روند ها کنترل شود .

 

شرکت رمزگشا با چندین سال سابقه در زمینه تحلیل ارز دیجیتال و فارکس فعالیت می‌نماید. آکادمی رمزگشا دارای دوره های تخصصی در زمینه هوش مالی ، تریدر حرفه ای فشرده و نیمه فشرده است . همچنین شرکت رمزگشا با بهره گیری از تحلیلگران و مشاوران باتجربه آماده انتقال این تجربیات به شما عزیزان می­باشد . شما می توانید در صورت نیاز با مشاوران ما در ارتباط باشید .

با تشکر از شما خواننده گرامی سایت رمزگشا که ما را تا پایان این مقاله همراهی کردید .

 

امتیاز دهید

98 پاسخ به “مدیریت ریسک چیست ؟”

  1. قدم اول هر معامله و مهارت ابتدایی برای هر معامله گر مدیریت ریسک و سرمایه هست
    عالی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


fa_IRPersian